El projecte

La verificació de la informació i el desenvolupament de criteris de rellevància informativa són habilitats cada vegada més determinants en els estudiants universitaris de l’àmbit de la comunicació, especialment atès el context actual de sobreinformació. En la cobertura mediàtica de la protesta social és habitual que els mitjans apliquin un conjunt de pràctiques que alguns autors denominen  Protest Paradigma (Acolorit, 2011), segons el qual els mitjans posen l’èmfasi en la confrontació, en el fet més que en les causes de la pròpia protesta, i en els seus aspectes més negatius. No obstant això, es mitiguen les accions agressives o negligents de les autoritats oficials.

A més, les rutines de producció de les informacions, a causa de les condicions de precarietat i explotació dels propis professionals, són cada vegada més febles pel que fa a la verificació i contrast de fonts.

L’assignatura de Periodisme Digital i Nous Mitjans prepara els estudiants del Grau en Mitjans Audiovisuals del Tecnocampus per a desenvolupar nocions bàsiques de l’àmbit del periodisme, preparant els futurs professionals per a la selecció d’informació, redacció bàsica i desenvolupament de criteri periodístic.

En el marc d’aquesta assignatura es desenvolupa l’activitat TitanLux en lluita, una activitat de rol en viu i simulació en la qual els estudiants han de cobrir un conflicte laboral a partir de la immersió en el cas, en el qual durant 4 hores els esdeveniments aniran presentant-se mitjançant fonts d’origen divers: notes de premsa, rodes de premsa, fets imprevistos… A més, els estudiants hauran d’afrontar informació filtrada, fonts confuses i altres rumors que van in crescendo al llarg de l’activitat, i en el qual cada redacció ha de prendre decisions per a publicar o no dita informació.

El projecte està reconegut com a projecte d’innovació docent en el marc de la pròpia organització, comptant amb recursos del Servei de Qualitat, Aprenentatge i Innovació de Tecnocampus per a dur-ho a terme.